Board logo

标题: 恒艺书画水粉课堂:09暑期班作品展示 [打印本页]

作者: 一横    时间: 2009-7-31 18:22     标题: 恒艺书画水粉课堂:09暑期班作品展示

本帖最后由 一横 于 2009-7-31 18:27 编辑

本次暑期班,学期16天。
学员年龄,在8岁到12岁之间。
发此帖的目的:
一是给学员们一个展示的机会,
二是欢迎大家赐教,以期进步!!!

——————————————————————————
DSC03561-.JPG
2009-7-31 18:27


图片附件: DSC03561-.JPG (2009-7-31 18:27, 62.53 KB) / 下载次数 100
http://bbs.zgybsf.com/attachment.php?aid=77982&k=f702505ae78e88c9713eeaa0679abb3b&t=1632692550&sid=N6AqqY


作者: 一横    时间: 2009-7-31 18:28

DSC03562-.JPG
2009-7-31 18:28


图片附件: DSC03562-.JPG (2009-7-31 18:28, 113.42 KB) / 下载次数 93
http://bbs.zgybsf.com/attachment.php?aid=77983&k=37e474c38e7bf4287660fd3955e13721&t=1632692550&sid=N6AqqY


作者: 一横    时间: 2009-7-31 18:28

DSC03563-.JPG
2009-7-31 18:28


图片附件: DSC03563-.JPG (2009-7-31 18:28, 53.6 KB) / 下载次数 103
http://bbs.zgybsf.com/attachment.php?aid=77984&k=eabd3020792a0cdc27855021acb20ac9&t=1632692550&sid=N6AqqY


作者: 一横    时间: 2009-7-31 18:28

DSC03564-.JPG
2009-7-31 18:28


图片附件: DSC03564-.JPG (2009-7-31 18:28, 62.01 KB) / 下载次数 101
http://bbs.zgybsf.com/attachment.php?aid=77986&k=0aff7efa6d1847c0c255d94420f8494a&t=1632692550&sid=N6AqqY


作者: 一横    时间: 2009-7-31 18:32

DSC03565-.JPG
2009-7-31 18:32


DSC03566-.JPG
2009-7-31 18:32


DSC03567-.JPG
2009-7-31 18:32


DSC03568-.JPG
2009-7-31 18:32


图片附件: DSC03565-.JPG (2009-7-31 18:32, 115.44 KB) / 下载次数 100
http://bbs.zgybsf.com/attachment.php?aid=77994&k=0decb1c02fc9c3a73319bbb186fe6be2&t=1632692550&sid=N6AqqY图片附件: DSC03566-.JPG (2009-7-31 18:32, 56.09 KB) / 下载次数 95
http://bbs.zgybsf.com/attachment.php?aid=77995&k=64583984e393dad15b44cf29c62fa3b5&t=1632692550&sid=N6AqqY图片附件: DSC03567-.JPG (2009-7-31 18:32, 60.91 KB) / 下载次数 89
http://bbs.zgybsf.com/attachment.php?aid=77996&k=88fa27ab1e7d79e04fb33543434c628b&t=1632692550&sid=N6AqqY图片附件: DSC03568-.JPG (2009-7-31 18:32, 51.77 KB) / 下载次数 95
http://bbs.zgybsf.com/attachment.php?aid=77997&k=365f59126ad64c74a375de60dcb6d32b&t=1632692550&sid=N6AqqY


作者: 一横    时间: 2009-7-31 18:33

DSC03569-.JPG
2009-7-31 18:33

DSC03570-.JPG
2009-7-31 18:33

DSC03571-.JPG
2009-7-31 18:33

DSC03572-.JPG
2009-7-31 18:33


图片附件: DSC03569-.JPG (2009-7-31 18:33, 59.63 KB) / 下载次数 98
http://bbs.zgybsf.com/attachment.php?aid=77999&k=f2e8a1297fbaa627433187b3ddc5f5e7&t=1632692550&sid=N6AqqY图片附件: DSC03570-.JPG (2009-7-31 18:33, 115.87 KB) / 下载次数 99
http://bbs.zgybsf.com/attachment.php?aid=78000&k=4e842d00f053c19f8a0aa7d8e89a9ab8&t=1632692550&sid=N6AqqY图片附件: DSC03571-.JPG (2009-7-31 18:33, 58.85 KB) / 下载次数 115
http://bbs.zgybsf.com/attachment.php?aid=78001&k=c39dac418348df1661c074419ed5a173&t=1632692550&sid=N6AqqY图片附件: DSC03572-.JPG (2009-7-31 18:33, 59.25 KB) / 下载次数 95
http://bbs.zgybsf.com/attachment.php?aid=78002&k=6bf28decfc86e6faad4f8926e24a0fb1&t=1632692550&sid=N6AqqY


作者: 不惊荣辱    时间: 2009-7-31 22:52

作品真的不错
作者: 一横    时间: 2009-8-7 08:07

作品真的不错
不惊荣辱 发表于 2009-7-31 22:52


谢谢关注
作者: 李志勇    时间: 2009-8-14 09:45

非常好
作者: 一横    时间: 2009-8-14 18:59

非常好
李志勇 发表于 2009-8-14 09:45
欢迎赐教
作者: 田也    时间: 2009-8-14 21:57

很好,继续努力
作者: 焦宇海    时间: 2009-9-30 20:10

画的不错!
作者: 焦宇海    时间: 2009-9-30 20:11

名师出高徒!
作者: 一横    时间: 2009-10-1 12:16

名师出高徒!
焦宇海 发表于 2009-9-30 20:11
多谢关注
欢迎光临 中国硬笔书法论坛 (http://bbs.zgybsf.com/) Powered by Discuz! 7.2